Cenová nabídka na opravy střech pro rok 2005

Představujeme Vám základní varianty oprav u kterých je možné využít i technologie lokálního nebo plošného přespádování střešního pláště.

1. Varianta "Light"
- barva stříbrná
- Záruka 3 roky
- cena: 150,- Kč/m2 + 19% DPH
- u bytových staveb + 5% DPHTato technologie je vhodná pro prevenci živičných střech u kterých je stávající krytina ještě v relativně dobrém stavu bez zatékání. Dochází k oživení stávající živičné krytiny, zalití mikroporezitu a drobných trhlin a prasklin. Finální vrstvou je antireflexní nátěr chránící krytinu před UV zářením a snižující tepelné namáhání střešní konstrukce. Touto technologií lze výrazně prodloužit životnost stávající krytiny při minimální finanční náročnosti. Je možné ji aplikovat za jakéhokoli počasí na živičný nebo plechový podklad.2. Varianta "Repair"

- barva černá
- Záruka 4 roky
- Cena: 225,- Kč/m2 + 19% DPH
- u bytových staveb + 5% DPHAntireflexní stříbrný nátěr + 45,- Kč/m2 + DPH
Používá se na ochranu živičných krytin, které HYDROSHIELD regeneruje a chrání před křehnutím a způsobeným UV zářením. Díky tomu faktu, že je tento materiál možno aplikovat za jakéhokoliv počasí, je jeho použití neocenitelné na plošné opravy zatékání v zimních měsících. Vzhledem ke svým vynikajícím antikorozním vlastnostem, je možné tuto variantu aplikovat i na zkorodované klempířské prvky, nebo jako hydroizolace i rezavých plechových střech.3. Varianta "Normal"

- barva černá
- Záruka 5 roky
- Cena: 255,- Kč/m2 + 19% DPH
- u bytových staveb + 5% DPHAntireflexní stříbrný nátěr + 45,- Kč/m2 + DPH
Je zvláště vhodná k opravě středně špatných živičných nebo plechových střech. Kombinace těchto materiálů dokáže zamezit jak postupující korozi, tak plošnému zatékání v těžko zjistitelných místech.4. Varianta "Power"

- barva černá
- Záruka 8 roky
- Cena: 415,- Kč/m2 + 19% DPH
- u bytových staveb + 5% DPHAntireflexní stříbrný nátěr + 45,- Kč/m2 + DPH
Tento postup byl speciálně vyvinut jako plošná, bezešvá, hydroizolační krytina. Ta díky své mimořádné pevnosti a schopnosti dokonale přilnout na jakýkoliv povrch a vytvořit pružnou, kluznou mezivrstvu, je úspěšně používána jak u lokálních oprav extrémně namáhaných detailů (přechodů různých materiálů u světlíků, atik atd.) nebo celoplošně u střech s hlubokými dilatačními prasklinami,5. Varianta "E-Power"

- barva černá
- Záruka 10 let
- Cena: 460,- Kč/m2 + 19% DPH
- u bytových staveb + 5% DPHAntireflexní stříbrný nátěr + 45,- Kč/m2 + DPH
Touto technologií řešíme problémy se zatékáním na velmi špatných střechách se silně rozpraskanou živičnou krytinou, na kterých dochází k opakujícímu se zatékání způsobenému deformací a praskáním stávajícího podkladu, nebo na staticky nestabilních budovách.Veškeré námi používané asfaltové produkty jsou od kanadské Fy. U.S.E. HICKSON PRODUCTS LTD, která patří mezi přední severoamerické výrobce.

Výše uvedené ceny jsou orientační, provedeme bezplatně posouzení stavu a návrh řešení a nacenění konkrétní střechy. Jednotlivé varianty lze dle potřeby kombinovat. Všechny varianty lze provést i v barvě stříbrné