Vlastnosti a použití jednotlivých materiálů


Celoroční hydroizolační vlákny plněný tmel na suchý i mokrý povrch
BLACK KNIGHT Roof Repair

Popis: kvalitní plastický tmel s možností aplikace na suchý i mokrý povrch. Aplikuje se pomocí těsnící pistole při teplotě od –12°C do +50°C. Má výbornou přilnavost k živičným a kovovým podkladům. Lze jej též úspěšně použít i na jiné sta-vební materiály jako je zdivo, beton, kámen .
Použití : oprava poškozených a děravých střech, odloupnutých šindelů, utěsnění veškerých střešních detailů.
Spotřeba : závisí na velikosti opravovaného místa
Barva : černá


Hydroizolační nátěr základní na suchý povrch

BLACK KNIGHT Roof Seal PrimerPopis: asfaltový nátěr s nízkou hustotou neobsahující plnivo z minerálních vláken, s možností aplikace na suchý povrch, Díky své hustotě má schopnost zaplnit i drobné trhlinky ve střešním plášti.
Použití : u asfaltových střech se používá jako „oživovací nátěr“ popraskaných a zteřelých krytin, kdy do-chází ke zvláčnění a oživení ( regeneraci) povrchu a zároveň umožňuje dokonalé spojení s finálním nátěrem. Materiál se také výborně hodí jako jednosložkový nátěr kovových a plechových kon-strukcí (světlíky, větrací komíny a klempířské prvky)s vysokou odolností proti působení povětr-nostních vlivů.
Barva : černá


Hydroizolační vlákny plněný nátěr na suchý povrch


BLACK KNIGHT Roof SealPopis: vlákny plněný asfaltový nátěr s možností aplikace na suchý povrch. Unikátní kombinace přilnavých a vodotěsných složek zvyšuje přilnavost k podkladu a celkovou odolnost proti působení stojící vody.
Použití : ochrana před vodou,korozí a klimatickými vlivy na asfaltových a plechových střešních krytinách s nulovým nebo mírným sklonem
Barva : černá


Celoroční hydroizolační vlákny plněný nátěr na suchý i mokrý povrch


HYDROSHIELD Mastic BrushPopis: minerálními vlákny plněný nátěr obsahuje tříděné asfalty a chemické přísady, které díky speciálnímu výrobnímu procesu způsobují vysoké odstranění vlhkosti a tím jeho dokonalou přilnavost i na mokré po-vrchy . Jedinečná gelová struktura umožňuje použít tento materiál za různých povětrnostních a teplotních podmínek.
Použití : ochrana před vodou, korozí a klimatickými vlivy na asfaltových a plechových střešních krytinách s nulovým nebo mírným sklonem.
Barva : černá


Reflexní hydroizolační vlákny plněný nátěr na suchý povrch


SILVER KNIGHT Aluminium CoatingPopis: reflexní, vysoce kvalitní nátěrová hmota plněná mine- rálními vlákny obsahující jemné částice hliníku s možností aplikace na suché povrchy.
Použití : ochrana před vodou, korozí a klimatickými vlivy na asfaltových a plechových střešních krytinách o různém sklonu. Ochrana kovových konstrukcí.
Barva : stříbrná