Opravíme Vaši střechu ještě než DOPRŠÍ - Dosněží!!

Nabízíme Vám unikátní systém lokální opravy střech. Je možné jej aplikovat za JAKÉHOKOLI počasí v rozmezí teplot od -12 do +50°C. V kombinaci s armovací tkaninou Amtex vyvinutou pro české podmínky dlouhodobě řeší problémy se za- tékáním i na staticky nestabilních střechách. Veškeré práce jsou prováděny za studena - bez použití otevřeného ohně s dlouhodobým opravným efektem

Prostředky proti pronikání vody!!


U-seal
Robustní vodoodpudivá finální povrchová úprava prostředkem U-Seal zajistí naprostou ochranu proti prostupu vody ale nebrání stěnám dýchat. Dá se použít na jakémkoli povrchu cihelného zdiva, betonu nebo kamene, v úrovni nad terénem nebo pod terénem, na nové konstrukce nebo opravy, na vnitřní nebo na vnější stranu konstrukce. Řeší pronikání vlhkosti nejen u základových zdí ale i plaveckých bazénů, cisteren a rezervoárů pitné vody, stok a tunelů. Povrchová úprava se stává součástí povrchu, životnost má stejně dlouhou jako konstrukce na kterou byla nanesena. U-Seal je testován a prokázán jako bezpečný pro nádoby obsahující pitnou vodu.

Stone Mason Super Proseal Bermuda
Polymerem modifikovaný extrémně hladký nános na bázi cementu určený pro použití v systémech pro jímání a uchovávání pitné vody. Je odolný proti plísním, nepodporuje růst hub nebo bakterií. Neměkne při opakovaných cyklech namáčení a vysušení. Představuje alkalickou bariéru proti korozi výztužné oceli. Zabraňuje pronikání vody ale nezabraňuje pronikání páry, její povrch proto netvoří prasklinky nebo jemné bublinky.Prostředek vyplňuje drobné trhlinky v ozdobném povrchu, barevně povrch sjednocuje ale nepřekrývá spoje v maltě. Není hořlavý, nepodporuje rozšiřování plamene ani z něho nevzniká kouř. Hladký povrch je extrémně odolný proti oděru a vyznačuje se vynikající trvanlivosti.U-PLUG Instant Water Stop
prostředek pro okamžité zastavení vody zazátkováním Vodu proudící prasklinami a dírami do sklepů, šachet pro stroje a výtahy, vodu vytékající z plaveckých bazénů, cisteren, ze studní i do studní, kanálových jímek a dalších konstrukcí z betonu nebo cihelného zdiva zazátkuje U-PLUG. U-Plug zastaví únik vody okamžitě dokonce i pod vodou. Teplo nebo chladno ovlivňují dobu tuhnutí ale nesnižují účinnost. Prostředek je zvlášť vhodný k utěsnění průchodek kolem potrubí a trubek, kotvících šroubů, vedení a dalších prvků armatur, což jsou místa, která nebylo doposud možné spolehlivě utěsnit jak ukázaly povodně v pražském metru. Utěsnění se stává součástí konstrukce, nenastane vyrezavění nebo poškození - po mnoho let bez údržby. Pokud by došlo k mechanickému poškození utěsnění je možné provést novou instalaci během několika vteřin až minut. Přiložené video je v reálném čase, utěsnění skutečně trvalo cca 17 sekund

Zastavení úniku vody 1
Zastavení úniku vody 2